Dofinansowania

ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 49,5 kWp w miejscowości Daleszyce.

Dofinansowano w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.