Dofinansowania

ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 30-32 kWp w miejscowości Daleszyce.

Dofinansowano w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Wartość pożyczki w kwocie 77.000,00 zł.