Aktualne oferty pracy

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
E: rekrutacja@renewalart.pl
M: +48 797 909 631

Wkładamy serce w kamień.

Jesteśmy firmą  z 30-letnim doświadczeniem, zajmującą się kompleksowym wykonawstwem prac konserwatorskich i renowacyjnych na rynku krajowym i zagranicznym. Z sukcesem łączymy wiedzę pokoleń kamieniarzy z wykorzystaniem innowacyjnych technologii. Dzięki umiejętnościom i  zaangażowaniu naszych pracowników realizujemy coraz bardziej ambitne projekty, a do naszego zespołu zapraszamy osoby, które wspólnie z nami chcą rozwijać się i podejmować nowe wyzwania.

Obecnie, w związku z realizacją projektu pt. „Rozwój działalności badawczej w firmie Furmanek Renewal poprzez utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw poszukujemy pracownika na stanowisko naukowo-badawcze.

Region: woj. Świętokrzyskie
Miejsce pracy: Niwy, gmina Daleszyce

Infrastruktura Laboratorium badawczo-rozwojowego jest odpowiednio dostosowana w celu umożliwienia podjęcia pracy osobom niepełnosprawnym.

 

Zadania:
Nowozatrudniona osoba powiększy zespół badawczy, którego zadaniem jest realizacja prac badawczo-rozwojowych obejmujących następujące obszary:

 1. Opracowanie nomogramów (tablic parametrycznych) parametrów oddziaływania wiązki laserowej na powierzchnie detali w celu unowocześnienia metody laserowego czyszczenia obiektów zabytkowych
 2. Opracowanie hybrydowej technologii laserowego czyszczenia powierzchni elementów zabytkowych
 3. Rozpoznanie wpływu zastosowania gazów osłonowych na przebieg procesu laserowego czyszczenia powierzchni elementów zabytkowych

Do głównych zadań pracownika naukowo-badawczego będzie należało:

 • Wykonywanie badań zgodnie z wytycznymi kierownika prac B+R
 • Przygotowanie laboratorium do badań, dbanie o czystość
 • Obserwowanie i sprawowanie opieki w czasie wykonywania badań i prac badawczych
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji badawczej oraz wyników badań
 • Zlecanie, nadzorowanie lub prowadzenie prac związanych z rozwojem usług oraz sposobem ich realizacji zgodnie z polityką, możliwościami firmy, harmonogramem prac i wytycznymi kierownika prac B+R
 • Opiniowanie planów rozwojowych ze względu na zakres przedsięwzięć techniczno – organizacyjnych niezbędnych dla ich realizacji
 • Sporządzanie sprawozdań, raportów

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe, preferowane o profilu odpowiadającym jednemu z obszarów badawczych, renowacja i konserwacja zabytków lub budownictwo itp.
 • Mile widziane doświadczenie w obsłudze urządzeń laserowych
 • Mile widziane praktyki lub doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (w tym programu Excel)
 • Skrupulatność i umiejętność analitycznego myślenia
 • Dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt. Chętnie udzielimy dodatkowych informacji a temat stanowiska.

E: rekrutacja@renewalart.pl

M: +48 797 909 631

 

Polityka równych szans

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z polityką równych szans. Jedynym kryterium decydującym o przyjęciu do pracy są kwalifikacje, umiejętności i predyspozycje zawodowe bez względu na stopień niepełnosprawności, płeć, pochodzenie etniczne, wyznanie, światopogląd, orientację seksualną czy też stan cywilny. Przedsiębiorstwo stosuje zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego.

Wkładamy serce w kamień.

Region: cała Polska

Zakres zadań:
– Kierowanie robotami, realizacja inwestycji w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną i harmonogram
– Planowanie robót, bieżące monitorowanie stopnia zaawansowania,
– Nadzór nad technicznymi aspektami inwestycji
– Nadzór nad jakością i terminowością prowadzonych robót, koordynacja pracy podwykonawców oraz pracowników firmy, rozliczanie z wykonanych prac
– Koordynacja zamówień materiałów
– Prowadzenie kompleksowej dokumentacji wykonywanych robót (przygotowywanie dokumentacji odbiorowej, nadzór nad dokumentacją wykonawczą)
– Bieżące raportowanie przebiegu prac
– Nadzór i kontrola budżetu, racjonalne gospodarowanie środkami rzeczowo-materiałowymi i dysponowanie zasobami kadrowymi
– Zarządzanie podległym zespołem
– Współpraca z inwestorem, inspektorem nadzoru, podwykonawcami i dostawcami
– Udział w spotkaniach i naradach

Wymagania:
– Wykształcenie wyższe techniczne –kierunek budownictwo
– Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
– Co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach (mile widziane doświadczenie w prowadzeniu robót konstrukcyjnych na zabytkach)
– Wysoko rozwinięte umiejętności kierownicze
– Znajomość prawa budowlanego
– Znajomość programów: AutoCad, Norma Pro, Excel
– Prawo jazdy kat. B
– Znajomość rynku firm podwykonawczych będzie dodatkowym atutem
– Bardzo dobra organizacja czasu pracy
– Gotowość do pracy w delegacjiw

Oferujemy:
– Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
– Motywacyjne warunki zatrudnienia
– Możliwość rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, zdobywania wiedzy i doświadczenia

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
E:rekrutacja@renewalart.pl
M:+48 797 909 631

Wkładamy serce w kamień.

Miejsce pracy: Daleszyce
Region: świętokrzyskie

Zakres zadań:
– Prace murarsko – tynkarskie na budowach

Wymagania:
– Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
– Zaangażowanie, dokładność oraz sumienność w wypełnianiu obowiązków
– Poczucie odpowiedzialności za powierzone mienie oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie budowy

Oferujemy:
– Ciekawą pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
– Rozwój zawodowy, możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
E:rekrutacja@renewalart.pl
M:+48 797 909 631

Wkładamy serce w kamień.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Renewal Art sp. z o.o. (dawniej: Furmanek Renewal sp. z o.o. S.K.A.) z siedzibą w Daleszycach 26-021, ul. Świętokrzyska 9, NIP 657-24-37-273, Regon 29245482. Kontakt z administratorem w sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą drogi elektronicznej pod adresem: rodo.r@renewalart.pl.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. W zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu Pracy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są przepisy prawa. Podanie tych danych osobowych jest obowiązkowe w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek czy informacje o zainteresowaniach) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Podanie tych informacji jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, po prostu nie umieszczaj ich w swoim zgłoszeniu.

Jeżeli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane będą przetwarzane również w celu przeprowadzenia przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Renewal Art sp. z o.o. (dawniej: Furmanek Renewal sp. z o.o. S.K.A.)

Masz prawo wycofać każdą z wyrażonych przez siebie zgód w dowolnym momencie. Aby to zrobić skontaktuj się z nami pod adresem: rodo.r@furmanek.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Możemy także przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, o ile roszczenia te będą dotyczyć postępowania rekrutacyjnego. W takiej sytuacji, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniach przed sądami lub organami administracji.

Odbiorcy danych i przekazywanie danych do państw trzecich

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Renewal Art sp. z o.o. (dawniej: Furmanek Renewal sp. z o.o. S.K.A.) usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takim jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przechowywania danych

Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres 3 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego. Jeżeli nie wyrazisz takiej zgody, to Twoje dane osobowe usuniemy niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, do żądania ich usunięcia i żądania ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz –w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody – prawo do przenoszenia podanych nam danych osobowych. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

Źródło danych

Od osoby, której dane dotyczą.

Kontakt z administratorem

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez Renewal Art sp. z o.o. (dawniej: Furmanek Renewal sp. z o.o. S.K.A.) lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami pod adresem: rodo.r@renewalart.pl

Wkładamy serce w kamień.