DUŻO DOBREGO

Bardzo nam miło znów powrócić do Pałacu Biskupów Krakowskich. Obiekt ten jest jednym z najokazalszych zabytków Kielc, który w ostatnich latach, przeszedł wiele prac remontowych, konserwatorskich i rekonstrukcyjnych. Nasza firma wykonywała tam również szereg prac na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat: dokonaliśmy rekonstrukcji trzech portali barokowych z czarnego marmuru, przeprowadziliśmy rekonstrukcję muru oporowego z kamienia łamanego, wykonaliśmy nawierzchnię tarasu północnego z kostki kalcytowej, o których można przeczytać więcej tutaj >>.
Kolejnym etapem była przebudowa frontowego dziedzińca.

Tym razem prace obejmują: renowację elewacji Pałacu i detali architektonicznych oraz częściowy remont pokrycia dachowego z niezbędną wymianą obróbek blacharskich. Również elewację kamienne korpusu głównego budynku oraz tynki wymagają oczyszczenia i uzupełnienia ubytków, wraz z ujednoliceniem kolorystycznym. Podobnym pracom poddamy loggie oraz elewacje skrzydeł bocznych pałacu, wraz z renowacją polichromii znajdującymi się na nich. Na elewacji znajduje się zabytkowy fryz sgraffitowy, który wymaga dokładnych prac. Poddamy go procesowi oczyszczania mechanicznego, z późniejszym uzupełnieniem ubytków oraz scaleniem i odświeżeniem pobiały. Detale wystroju architektonicznego takie jak kamienne cokoły, obramowania okienne, portale czy gzymsy oczyścimy, uzupełnimy ubytki i poddamy je hydrofobizacji. Zrobimy przegląd wszystkich obróbek blacharskich na korpusie głównym, wieżach i ścianach parawanowych obiektu, i dokonamy wymiany, lub naprawy uszkodzonych lub nieszczelnych elementów. Częściowej wymianie poddamy pokrycie dachowe wraz z deskowaniem na wieży południowo-wschodniej.
Najwięcej emocji niesie rekonstrukcja brakujących rzeźb posłów moskiewskich i szwedzkich na fasadzie Pałacu Biskupów Krakowskich na podstawie analizy ikonograficznej i dostępnej dokumentacji. Rzeźby zostały zniszczone bezpowrotnie w 1866 r. przez rząd carski. Obecnie zakończyliśmy, zbieranie materiałów źródłowych w postaci zdjęć i wzmianek historycznych oraz wykonane zostały pierwsze szkice rzeźb w skali.

W kolejnych aktualnościach będziemy informowali co udało nam się już wykonać.

Wkładamy serce w kamień.