Centrum Pamięci i Kultury Żydowskiej w Synagodze w Chęcinach

DATA REALIZACJI: 2023
LOKALIZACJA: POLSKA

Zabytkowy budynek dawnej synagogi w Chęcinach wybudowany po 1638 roku, na przestrzeni swojego istnienia przeszedł kilka zmian i remontów.
Po II Wojnie Światowej obiekt został wyremontowany i dostosowany na potrzeby kina oraz biblioteki. Później pełnił funkcję Gminnego Ośrodka Kultury.

Obecnie, po przeprowadzonych przez nas gruntownych pracach budowlanych pod opieką konserwatora zabytków, budynek otrzymał nową funkcję – Centrum Pamięci i Kultury Żydowskiej w Chęcinach.

 

Zakres robót, jakie zostały wykonane, obejmował prace wzmacniające konstrukcję, zarówno gruntu pod fundamentami, jak i konstrukcji sklepień. Usunęliśmy pęknięcia i rysy, szczególnie w ścianach, sklepieniach i nadprożach. Wymieniliśmy konstrukcję dachową, jednocześnie wzmocniwszy konstrukcję obiektu w obrębie poddasza oraz zamontowaliśmy pokrycie dachowe z blachy gontopodobnej.

 

Przywróciliśmy oryginalny poziomu posadzki w historycznej części budynku dawnej Synagogi. Wykonaliśmy prace konserwatorskie kamiennych elementów wystroju fasad oraz sztukatorskich elementów wyposażenia.

Część posadzek musiała zostać wymieniona w celu położenia ogrzewania podłogowego.
Przeprowadziliśmy remont schodów zewnętrznych i wykonaliśmy strop żelbetowy nad pomieszczeniem pomocniczym. Przebudowaliśmy schody wewnętrzne w części północnej (dobudowanej) oraz wymieniliśmy stropy kleina na stropy WPS

Również wnętrza wymagały uwagi pod kątem dostosowania ich do nowej funkcji obiektu. Oznaczało to wykonanie przez nas szeregu instalacji (sanitarnych, elektrycznych
i teletechnicznych) oraz dostosowanie części parteru pod zaplecza techniczne i sanitarne.
Ważne też było wyposażenie niezbędne do funkcjonowania obiektu, które wykonaliśmy z uwzględnieniem akustyki. Na parterze i piętrze części historycznej budynku przewidziano przestrzenie wystawowe. W części dobudowanej wykonaliśmy pomieszczenia potrzebne dla funkcjonowania części edukacyjnej, w tym sale warsztatowe.

Obecnie budynek dawnej synagogi w Chęcinach otrzymał nową funkcję: szerzenia wiedzy o kulturze żydowskiej regionu.


Wkładamy serce w kamień.