Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie

DATA REALIZACJI: 1998
LOKALIZACJA: POLSKA

Grób Nieznanego Żołnierza jest istotnym świadectwem walki o niepodległość Polski. Pomnik wymagał prac konserwatorskich, aby dalej mógł pełnić swoją bezcenną rolę w podtrzymywaniu pamięci o poległych bohaterach. 

W 1998 roku zastała wykonana gruntowna renowacja Grobu.

Wkładamy serce w kamień.
1998 data realizacji

W 1998 roku wykonaliśmy gruntowną renowację Grobu.

RENOWACJA

Pomnik wymagał prac konserwatorskich, aby dalej mógł pełnić swoją rolę.

MEDAL OD PREZYDENTA

W 2005 r. dostaliśmy Srebrny Krzyż Zasługi od Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.