Klasyczna Kolumna Toskańska

Kolumna z wapienia o łącznej wysokości ponad 7 m. Klasyczna kolumna toskańska z charakterystycznymi elementami: abastylem, głowicą, trzonem, bazą i piedestałem. 

Wszystkie elementy zostały wykonane na pięcioosiowej frezarce sterowanej numerycznie.

Wkładamy serce w kamień.