Muzeum Pałac w Wilanowie "Markoniówka"

DATA REALIZACJI: 2015
LOKALIZACJA: POLSKA

Poza pracami renowacyjnymi w innych częściach tego kompleksu, które opisaliśmy tutaj>>. poddaliśmy modernizacji i adaptacji budynków „Markoniówki” oraz „Stajni”. Oba budynki zostały w pełni przystosowane do pełnienia funkcji ekspozycyjno-magazynowej, w której będą przechowywane zbiory Muzeum w Wilanowie, jednocześnie służyć będą jako pracownia konserwatorska.

W trakcie przeprowadzanych prac na ścianie, która łączy się z częścią pałacową, natrafiono na płaskorzeźbę oraz na fragmenty oryginalnych gzymsów elewacyjnych. Po przeprowadzeniu prac konserwatorskich zapadła decyzja o pozostawieniu “świadków” i wkomponowanie ich w nowo powstałe pomieszczenia ekspozycyjne, tak aby zwiedzający mogli poczuć klimat poprzedniej elewacji przed dobudowaniem Markoniówki.

Przeprowadzona została renowacja i konserwacja stolarki drzwiowej i parapetowej. Wymieniony został dębowy parkiet. Wzmocniliśmy konstrukcję stropową. Poza pracami konserwatorskimi oraz instalacją systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku został zainstalowany zaawansowany system przeciwpożarowy, system sygnalizacji pożaru, system kontroli dostępu oraz system do zarządzania budynkiem.

 

Wkładamy serce w kamień.