Rynek Miejski w Krasnymstawie

DATA REALIZACJI: 2007—2008
LOKALIZACJA: POLSKA

Rewitalizacja przestrzeni rynku miejskiego w Krasnymstawie. Wykonano nawierzchnie placu z piaskowcowych płyt kamiennych – 5710m2 oraz z kostki granitowej – 150m2. Wykonano także wymianę nawierzchni jezdni na kostkę granitową – 3385m2 oraz nawierzchnie chodnika z piaskowcowych płyt – 1750m2. Uporządkowano drzewostan i zadbano o krzewy i bliny.

Przeprowadzono modernizacje oświetlenia parkowego i budowę kanalizacji deszczowej.
Wprowadzono małą architekturę i wybudowano fontannę, nawiązującą wyglądem do herbu miasta, na którym widnieją dwa karpie.

Obecnie plac jest miejscem reprezentacyjnym oraz tętni życiem.

Wkładamy serce w kamień.
powierzchnia

Wykonaliśmy nawierzchnie placu z piaskowcowych płyt kamiennych – 5710m2 oraz z kostki granitowej – 150m2.

drzewa i krzewy

Uporządkowaliśmy drzewostan i zadbaliśmy o krzewy i bliny na całym terenie rewitalizowanego rynku miejskiego.

fontanna

Wybudowaliśmy fontannę, nawiązującą wyglądem do herbu miasta, na którym widnieją dwa karpie.