ul. Bodzentyńska i ul. Wesoła w Kielcach

DATA REALIZACJI: 2002—2003
LOKALIZACJA: POLSKA

Jedna z najstarszych ulic w Kielcach ulica Bodzentyńska wraz z ulicą Wesołą otrzymały nową nawierzchnie z kostki granitowej (na podsypce cementowo-paskowej) w ilości 3.400 m2. 

Remont dróg wydobył piękno zabytkowych ulic i ich historyczny charakter.

Wkładamy serce w kamień.