ZAPRASZAMY DO PAŁACU

Po raz kolejny mamy przyjemność prowadzić prace budowlano-konserwatorskie w budynkach o charakterze pałacowo-parkowym, tym razem w Kozłówce 9 km na zachód od Lubartowa oraz ok. 2 km od dużej wsi Kamionka. Pałac w Kozłówce rodziny Zamoyskich jest obecnie siedzibą muzeum. Zbudowany został w latach 1736-1742 przez wojewodę chełmińskiego Michała Bielińskiego, zaprojektowany prawdopodobnie przez włoskiego architekta Józefa II Fontane. 16 maja 2007 roku zespół pałacowo-parkowy został wpisany na listę Pomników historii.

Zakres robót obejmuje obiekty dwóch oficyn (północnej i południowej), stajni i teatralni, które zostaną wyremontowane i zaadaptowane na cele kulturowe i turystyczne.

Oficyna północna jest piętrowym budynkiem z podpiwniczeniem i nieużytkowym strychem. Zachowana zostanie jej historyczna bryła i układ wraz z wystrojem architektonicznym elewacji, zaś jej kolory odtworzymy w oparciu o przeprowadzone badania konserwatorskie. Wymiany wymagają m.in. więźba dachowa i pokrycie dachu, drewniane stropy, stolarka okienna i drzwiowa, czy elementy klatki schodowej. W pomieszczeniach reprezentacyjnych znajdują się piece kaflowe, które wymagają wymiany instalacji grzewczej oraz konserwacji i naprawy kafli. Zachowamy łukowate sklepienia w piwnicy oraz odtworzymy istniejącą posadzkę taflową we wszystkich pomieszczeniach wraz z detalami architektonicznymi. Oficyna południowa wraz z częścią teatralni i łącznikiem również zachowa swoją bryłę wraz z jej układem i dawną kolorystyką. Więźba tego obiektu nie wymaga wymiany, a jedynie naprawy. Podobnie jak w oficynie północnej, tutaj też wymienimy i odtworzymy m.in. stolarkę okienną i drewnianą, posadzkę oraz elementy klatki schodowej.
Na parterze, w pomieszczeniach o płaskim stropie, wykonamy fasetę, wzorując się na tej, która zachowała się w innej części obkiektu. Między oficyną a teatralnią wykonamy łącznik (w oparciu o pozostałą po starym łączniku ścianę kurtynową), który połączy oba obiekty na poziomie parteru i piwnic, zaś na poziomie piętra powstanie taras. Od południa łącznik zostanie obudowany oszkloną ścianą o nowoczesnej formie. Teatralnia wymaga całkowitej wymiany wszystkich instalacji, a sala wielofunkcyjna na pierwszym piętrze zostanie uzupełniona o wentylację mechaniczną i instalację elektroakustyczną.

W budynku starej stajni dobudujemy nowe schody, niezbędne z uwagi na wprowadzenie programu użytkowego na poddasze. Będziemy je projektować z jak najmniejszą ingerencją w otwartą przestrzeń stajni.

Całość prac zostanie zakończona w tym roku.

Wkładamy serce w kamień.