KOŚCIÓŁ OTWARTY DLA ZWIEDZAJĄCYCH!

Z radością informujemy, iż budynek szpitala i kościoła pw. Świętego Ducha w Szydłowie są oficjalnie otwarte dla turystów i miłośników historii.

Obiekt ten zbudowany został w drugiej połowie XIV w. Król Kazimierz III Wielki, dzięki poparciu ówczesnego papieża, ufundował w 1368 r. dobudowany do obiektu klasztor franciszkanów, który w XVI w. został przemieniony na prototyp szpitala przypominający obecny przytułek dla ubogich. Świątynia była kilkukrotnie niszczona i odbudowywana.
Obecnie dzięki przeprowadzonym przez nas pracom konserwatorskim i renowacyjnym obiekt jest dostosowany i otwarty dla zwiedzających.

Wkładamy serce w kamień.