Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze

DATA REALIZACJI: 1985—1995
LOKALIZACJA: POLSKA

Jasna Góra zespół klasztoru oo. Paulinów jest to obiekt o wyjątkowym znaczeniu religijnym i historycznym. Wpisany został na listę pomników historii. Prace kamieniarsko-konserwatorskie wykonane w latach 1985-1995 przyczyniły się do przywrócenia dawnej świetności klasztorowi.

Zrealizowane zostały następujące prace: montaż balustrad nad skarbcem, rekonstrukcja balustrad nad wejściem głównym. Działania obejmowały także wykonania postumentów 5-ciu stacji różańcowych, demontażu i konserwacji od podstaw XIV wiecznej stacji drogi krzyżowej. Dom pielgrzyma i klasztor otrzymał nową posadzkę oraz okładziny ścienne. 

Zagospodarowanie placu przed Domem Pielgrzyma nadało charakter miejscu poprzez wykonanie mini amfiteatru, fontanny, klomb kwiatowych oraz posadzki z kostki granitowej.

Obecnie jest to przestrzeń przyjazna dla wszystkich. Cele prac konserwatorskich obejmowały szeroką pojętą ochronę tradycji, kultury chrześcijańskiej tego ważnego miejsca.
Wkładamy serce w kamień.