Kościół pw. świętego Michała Archanioła w Daleszycach

DATA REALIZACJI: 2010 i 2013—2014
LOKALIZACJA: POLSKA

Pierwotna budowa Kościoła Świętego Michała Archanioła według kronik Długosza, powstała w XIII w. Jednonawowy drewniany kościół w stylu romańskim przez wieki był wielokrotnie przebudowywany. Obecnie na jego miejscu stoi kościół z późniejszego okresu, który został rozbudowany w XX w.

Nasza firma przeprowadziła niezbędne prace renowacyjne wewnątrz i na zewnątrz kościoła.

Pierwszy etap prac polegał na utwardzeniu placu cmentarnego wokół kościoła.

Drugi etap prac objął naprawę więźby oraz wymianę pokrycia dachu budynku kościoła oraz dzwonnicy z wymianą instalacji odgromowej. Wykonana została także izolacja sklepień.
Kolejno przeprowadzono naprawę i malowanie części elewacji kościoła, dzwonnicy oraz murów.

Przebudowano sieci energetyczne wraz z wykonaniem iluminacji świetlnej na  wzgórzu kościelnym.

Wszystkie te prace zostały zrealizowane pod ścisłym nadzorem ochrony konserwatorskiej z dbałością o ich precyzyjne wykonanie.

 

Wkładamy serce w kamień.

Dach

Naprawiliśmy więźby oraz wymieniliśmy pokrycia dachu budynku kościoła oraz dzwonnicy, wraz z instalacją odgromową.

malowanie

Przeprowadziliśmy naprawę i malowanie części elewacji kościoła, dzwonnicy oraz murów.

oświetlenie

Przebudowaliśmy sieci energetyczne oraz wykonaliśmy iluminację świetlną na wzgórzu kościelnym.