Pomnik Generała Władysława Sikorskiego na Gibraltarze

DATA REALIZACJI: 2013
LOKALIZACJA: WIELKA BRYTANIA

W reprezentacyjnej lokalizacji nad samym morzem, tzw. Europa Point, został zaprojektowany i wykonany przez nasz firmę pomnik poświęcony tragicznie zmarłemu gen. Władysławowi Sikorskiemu i pozostałym ofiarom katastrofy.

Prace polegały na wykonaniu projektu budowlanego, opierającego się na zatwierdzonej przez władze Gibraltaru koncepcji monumentu. Przeniesiono element dawnego pomnika stojącego uprzednio w mało okazałym punkcie miasta w nowe miejsce.
Zrealizowano renowacje i zabezpieczenie śmigła oraz wykonano nową podstawę pod śmigło. Następnie wykonano i zamontowano nowe elementy upamiętniające. W celu upamiętnienia gen. Władysława Sikorskiego i pozostałych ofiar dodatkowo zostało zaprojektowanych, wykonanych i zamontowanych sześć tablic.

Wkładamy serce w kamień.