Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

DATA REALIZACJI: 2009—2013

LOKALIZACJA: POLSKA

“Zamek Krzyżtopór – pełna magii i tajemniczości ruina zagubiona pośród pól ziemi opatowskiej (…) w niespełna pięć lat po zakończeniu budowy wygasł ród, którego świadectwem wielkości i chwały miała być ta wspaniała budowla.”

Kolejno liczne kataklizmy wojenne, zrywy powstańcze oraz spowodowana nimi trudna sytuacja ekonomiczna sprawiły, że zamek pozbawiony jakichkolwiek prac na rzecz odbudowy popadł w ruinę. Od połowy XX w. starano się o podjecie zabiegów konserwatorskich, niestety stan wojenny zniszczył te plany.

Ruiny Zamku od dalszych zniszczeń powstrzymano dzięki przeznaczeniu go na cele turystyczne w ramach programu „Zamek Krzyżtopór markowym produktem Województwa Świętokrzyskiego”. Przedmiotem programu były tzw. konserwacja zachowawcza, która usprawniła infrastrukturę i ożywiła to miejsce.

Zakres prac obejmował:

– wykonanie zabezpieczeń struktury zabytku poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich przy murach zamku i wymianę tymczasowych zadaszeń na nowe uwzględniające eksponowanie sylwety zamku jako trwałej ruiny,
– wykonanie zabezpieczeń na trasach zwiedzania,
– restaurację posadzki dziedzińca głównego,
– restaurację budynku bramnego i strefy wejścia do Zamku,
– częściową restaurację „ogrodów”.

Przeprowadzone prace konserwatorskie i adaptacyjne obiektu, sprawiły, że Krzyżtopór obecnie jest wielką atrakcją ziemi sandomierskiej o unikalnych wartościach artystycznych, historycznych i krajobrazowych.

 

Wkładamy serce w kamień.

Zadaszenie

Wymieniliśmy tymczasowe zadaszenie na nowe uwzględniając eksponowanie sylwety zamku jako trwałej ruiny.

pomieszczenia

Odrestaurowaliśmy posadzki dziedzińca głównego oraz budynku bramnego i strefy wejścia do Zamku.

ogród

Częściowo odnowiliśmy strefy zieleni na terenie obiektu.