Sanktuarium Maryjne w Sulisławicach

DATA REALIZACJI: 2013—2014
LOKALIZACJA: POLSKA

Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny z II poł. XIX w. wraz ze starszym kościołem należy do rzymskokatolickiego Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach. W świątyni znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Sulisławskiej, który co roku przyciąga liczne rzesze pielgrzymów. Aby zapewnić dalsze funkcjonowanie tego najważniejszego pątniczego miejsca w diecezji sandomierskiej, nieodzowne było przeprowadzenie remontu konserwatorskiego i rewitalizacji zabytkowego obiektu.

Prace konserwatorskie obejmowały lica ścian zewnętrznych z wymianą uszkodzonych ciosów kamiennych oraz rekonstrukcję kamiennych detali architektonicznych. Wymienione zostało pokrycie dachowe i uszkodzone elementy więźby dachowej wraz z konserwacją i zabezpieczeniem drewna oraz wykonaniem nowej sygnaturki. 

Ocieplono sklepienia, a także odbudowano rozebrane elementy z użyciem kotew wklejanych. Częściowo zostały również zrekonstruowane detale architektoniczne. Poza tym do prac należała rozbiórka zwietrzałych i odspojonych kamiennych elementów wież, a także wykonanie wieńców żelbetowych i stalowych konstrukcji usztywniających na wieżach.

Wszystkie te działania pomogły w odzyskaniu dawnej okazałości zabytkowego zespołu, o czym można się przekonać na zdjęciach.

Wkładamy serce w kamień.