Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach

DATA REALIZACJI: 2003 i 2004—2006 i 2014
LOKALIZACJA: POLSKA

Najokazalszym zabytkiem miasta Kielce jest wczesnobarokowy Pałac Biskupów zniesiony na Wzgórzu Klasztornym. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż kielecka rezydencja biskupów Krakowskich jest właściwie jedyną która przetrwała od pierwszej połowy XVII w. bez istotnych przeróbek. Pałac pełnił wiele różnych funkcji w ciągu swojej wielowiekowej historii, obecnie mieści się w nim Muzeum Narodowe. Aby jeszcze przez wiele lat mógł cieszyć Kielczan i turystów, a także spełniać swoją role, przeprowadzone zostały niezbędne prace budowlano-konserwatorskie.

W pierwszym etapie zrealizowano 3 portale z czarnego marmuru wg, wzoru XVII wiecznego.

Kolejny etap składał się z rekonstrukcji murów oporowych z kamienia łamanego z konserwacją istniejących fragmentów, oraz wykonania nawierzchni tarasu północnego z kostki kalcytowej.

Wykonana została także rekonstrukcja schodów ogrodowych przy loggii zachodniej Pałacu.

Przeprowadzono także renowację tarasu znajdującego się przed wejściem do Sanktuarium Józefa Piłsudskiego. Działania obejmowały wymianę większości elementów z piaskowca Kopulak na nowe: posadzka, cokoły, nakrywy, okładziny, schody wschodnie i południowe z częścią łukową balustrady. Pozostałe części zostały zdemontowane i poddane rekonstrukcji, a następnie zamontowane ponownie jako tzw. „świadki” min. słup narożnikowy balustrady i schody zachodnie.

Wkładamy serce w kamień.
portale marmurowe

W pierwszym etapie zrealizowaliśmy 3 portale z czarnego marmuru wg. wzoru XVII wiecznego.

taras

Wykonaliśmy nawierzchnię tarasu północnego z kostki kalcytowej.

mur oporowy

Zrekonstruowaliśmy mury oporowe z kamienia łamanego.