Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach

DATA REALIZACJI: 2018—2021
LOKALIZACJA: POLSKA

Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach jest jedną z najlepiej zachowanych oryginalnych wczesnobarokowych rezydencji pałacowych w Polsce. Powstały w pierwszej połowie XVII wieku na wzgórzu katedralnym w Kielcach, był rezydencją wzniesioną z inicjatywy i kanclerza wielkiego koronnego i biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika. Obecnie pałac jest siedzibą Muzeum Narodowego w Kielcach.
Nasze prace renowacyjno-budowalne obejmowały: elewacje korpusu głównego Pałacu wraz z wieżami, łączniki oraz elewacje skrzydeł: północnych i południowych.
Zachowane gzymsy, portale i okna poddaliśmy konserwacji technicznej, wzmacniając ich strukturę. Wszystkie elementy kamienne obudowy loggii, jej portalu i konsolek poddaliśmy zabiegom mające na celu przywrócenie ich walorów estetyczno-artystycznych. Odtworzyliśmy również wszystkie polichromie i złocenia. Sklepienie w loggii wschodniej jak i zachodniej oczyściliśmy i scaliliśmy kolorystycznie monochromie. Wszelkie cokoły, schody i posadzki w obu loggiach oraz elementy drewniane drzwi poddaliśmy szerokim pracom konserwatorskim.
Większość tynków wymagała czyszczenia i uzupełnienia, a część z nich wymagała wymiany. Na nowo wykonaliśmy gzymsy, które wraz z elewacją zostały pomalowane. Dach również wymagał prac naprawczych – dokonaliśmy częściowej wymiany pokrycia zarówno dachu pałacu jak i wieży blachą miedzianą wraz z wymianą deskowania. Wszelkie instalacje elektryczne, systemy oświetlenia iluminacyjnego oraz instalacje odgromowe zostały zmodernizowane.
Niewątpliwie ważnym elementem całej realizacji była rekonstrukcja figur postaci posłów moskiewskich i szwedzkich, które znajdowały się na fasadzie wschodniej głównego korpusu pałacu. Najpierw przeprowadziliśmy roboty przygotowawcze, które wymagały zatwierdzenia przez Komisję Konserwatorską wraz z doborem materiału kamieniarskiego. Prace właściwe rozpoczęliśmy od wykonania gipsowych modeli w skali 1:1 oraz makiety ściany parawanowej, na której odbył się próbny montaż. Następnie przeszliśmy do wykucia figur właściwych w piaskowcu różowo-czerwonym, w oparciu o przygotowane modele gipsowe. Kolejnym etapem było opracowanie przez nas technologii prac przygotowawczych do montażu, przy którym wykonaliśmy również dodatkową konstrukcję wzmacniającą ze stali kwasoodpornej pod mocowanie tylnej części rzeźb. oraz montaż właściwy na fasadzie postaci posłów.
Wszystkie prace sprawiły, że Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach odzyskał wygląd z przed lat. Warto zobaczyć jak dziś obiekt się prezentuje.

Wkładamy serce w kamień.