Sklepienie w kościele pw. Zwiastowania NMP w Rytwianach

DATA REALIZACJI: 2017
LOKALIZACJA: POLSKA

Kościół powstał w 1625 roku jako klasztor Kamedułów w Rytwinie dzięki księciu Janowi Tęczyńskiemu, zwanego Magnusem, herbu Topór, który był jego fundatorem. Kościół został uroczyście poświęcony 27 września 1637 r. przez bpa Tomasza Oborskiego, sufragana krakowskiego. Po dwu wiekach istnienia klasztoru został on zniesiony w 1819 r., i w międzyczasie pełnił funkcję filii parafii Staszów. Zarządzali nim zmieniający się wikariusze, zależni od proboszcza staszowskiego. Po I wojnie światowej klasztor z powrotem objęli dawni właściciele OO. Kameduli z Bielan Krakowskich do 1927. Od tego czasu władza Duchowna Diecezji Sandomierskiej powierzyła opiekę nad klasztorem księżom.

Klasztor budowali kameduli włoscy w stylu włoskiego odrodzenia.
W kościele znajdują się wyjątkowe dekoracje wykonane przez Venantego da Subiaco oraz stiuki wykonane przez włoskiego artystę Jana Babtysta Falconiego. Wymagały one jednak pełnych prac konserwatorskich ze względu na zniszczenia. Dlatego też wykonaliśmy kompleksową renowację całego sklepienia wraz ze stiukami pobiałowymi. Prace przeprowadzaliśmy pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Sandomierzu. Obecnie strop w głównej nawie kościoła odzyskał wygląd z czasów swojej świetności i ponownie można podziwiać ten niezwykły przykład sztuki włoskiego odrodzenia.

Wkładamy serce w kamień.