Sąd Okręgowy w Warszawie

DATA REALIZACJI: 2018
LOKALIZACJA: POLSKA

Gmach Sądu Okręgowego w Warszawie wzniesiono w 1938 roku wg projektu prof. Inż. arch. Bohdana Pniewskiego jako gmach sądu grodzkiego na Lesznie. Budynek zaczął służyć sądownictwu warszawskiemu w połowie 1939 roku. W czasie wojny obiekt nadal funkcjonował aż do czasu niemieckich nalotów. Ze względu na swoją funkcję budynek sądu nie został włączony do getta warszawskiego, za to stał się miejscem spotkań ludzi z obu stron muru. Po wojnie, wraz z resztą Warszawy, został odbudowany – sam gmach ocalał, jednak doznał uszkodzeń na górnych piętrach. W 1946 przeniesiono do niego Sąd Okręgowy, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Prokuraturę. Od 2005 roku mieści się tam siedziba Sądu Okręgowego Warszawa – Praga.

Prace renowacyjne prowadziliśmy etapami skupiając się na kolejnych segmentach budynku, którymi były Patio nr 1 i nr 2, oraz Patio znajdujące się na holem. Zakres robót obejmował przede wszystkim oczyszczenie elewacji kamiennej metodą piaskowania, wymianę starych spoin, oraz uzupełnienie bądź wymianę płyt kamiennych wraz z impregnacją całej elewacji. Tynkowa część fasady również została poddana pracom renowacyjnym, podczas których usunęliśmy stare pokrycie i pokryliśmy ściany nowym tynkiem barwionym w masie. 

Dokonaliśmy wymiany nie tylko obróbki blacharskiej, gzymsów i parapetów, ale poddaliśmy również renowacji drzwi zewnętrzne wraz z wymianą jednych na nowe, zgodne z wytycznymi konserwatorskimi.

Częścią prac była też wymiana części ciągów komunikacyjnych w obrębie Patio nr 3 i nr 4, w których kostka bazaltowa łupana zastąpiona została płytami granitowymi. Dostarczyliśmy i zamontowaliśmy również mosiężne uchwyty ułatwiające poruszanie się osobom starszym i niepełnosprawnym, które umiejscowione zostały od strony al. Solidarności.

Całość przeprowadzonych przez nas prac pozwoliła na odświeżenie wyglądu budynku, dzięki czemu może on kontynuować swoją funkcję reprezentacyjną jak i sądowniczą.

 

Wkładamy serce w kamień.

czyszczenie elewacji

Zakres robót obejmował przede wszystkim oczyszczenie przez nas elewacji kamiennej metodą piaskowania.

wnętrza

Wymieniliśmy części ciągów komunikacyjnych w obrębie Patio nr 3 i nr 4, w których kostkę bazaltową łupaną zastąpiliśmy płytami granitowymi.

dostosowanie obiektu

Dostarczyliśmy i zamontowaliśmy również mosiężne uchwyty ułatwiające poruszanie się osobom starszym i niepełnosprawnym.