Taras z piaskowca – Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach

W roku 2014 wykonano przebudowę frontowego dziedzińca Pałacu Biskupów Krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury technicznej oraz renowacją tarasu przed wejściem do Sanktuarium Józefa Piłsudskiego.

Taras wykonany został z czerwonego piaskowca Kopulak. W trakcie renowacji większości z elementów została stworzona na nowo: posadzka, cokoły, nakrywy, okładziny, schody wschodnie i południowe z częścią łukową balustrady.

Pozostałe części zostały zdemontowane i poddane rekonstrukcji, a następnie zamontowane ponownie jako tzw. „świadki” min. słup narożnikowy balustrady i schody zachodnie.

Zobacz również galerię Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach tutaj >>.

Wkładamy serce w kamień.