Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

DATA REALIZACJI: 2018
LOKALIZACJA: POLSKA

Budynek główny Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego z 2 połowy XVIII w. figuruje w ewidencji zabytków pod nr rej. 86 z 1 lipca 1965r. Na tej samej działce, od strony wewnętrznej kilkanaście lat temu dobudowano nowy budynek WNE, dostępny poprzez kondygnację piwniczna. Budynek łączy się również bezpośrednio z obecnie adaptowanym dla Wydziału Nauk Ekonomicznych budynkiem, przejętym od Instytutu Tele- i Radiotechnicznego. Wszystkie obiekty znajdują się przy ul. Długiej 44/50, która jako założenie urbanistyczne w całości jest wpisana do rejestru zabytków. 

Od strony podwórza prace polegały na przebudowie wnętrza obiektu z zachowaniem jego funkcji dydaktycznej. Istotnym elementem było udrożnienie przez nas dróg komunikacji pionowej takich jak przebudowa klatki schodowej oraz montaż podnośnika i wymiana dźwigu windowego. Układ ścian konstrukcyjnych pozostawiliśmy bez zmian, przy czym zmianom poddaliśmy ściany dzielące – murując lub wyburzając je – w celu dostosowania ich do nowego układu funkcjonalnego.

Kondygnację podziemną przebudowaliśmy tak, by mogła mieścić pomieszczenia techniczne (rozdzielnia, hydrofornia, maszynownia) oraz archiwum i magazyny. 

Parter wymagał jedynie połączenia trzech istniejących pomieszczeń w celu utworzenia sali wykładowej na ok. 50 osób, resztę pomieszczeń pozostawiliśmy bez zmian przeznaczenia czy układu.
Na pierwszym piętrze połączyliśmy kolejne sale w celu zastąpienia ich salą o podwyższonym standardzie, mieszczącą również ok 50 osób, oraz laboratorium komputerowym dla ok. 27 osób. Na tym oraz kolejnych dwóch piętrach przygotowaliśmy również sale dydaktyczne dla studentów. Pomieszczenia na poddaszu przystosowaliśmy by mogły mieścić dziekanat oraz pomieszczenia biurowe.
Dokonaliśmy całkowitej przebudowy wszystkich istniejących sanitariatów. Wymieniliśmy na zasadzie odtworzenia istniejącą stolarkę okienną na nową, według opracowania graficznego, włącznie z oknami połaciowymi.

Wkładamy serce w kamień.
sala wykładowa

Parter wymagał połączenia trzech istniejących pomieszczeń w celu utworzenia sali wykładowej na ok. 50 osób.

kondygnacja podziemna

Kondygnację podziemną przebudowaliśmy tak, by mogła mieścić pomieszczenia techniczne oraz archiwum i magazyny.

okna

Wymieniliśmy na zasadzie odtworzenia istniejącą stolarkę okienną na nową, włącznie z oknami połaciowymi.