Ministerstwo Finansów

DATA REALIZACJI: 2017
LOKALIZACJA: POLSKA

Gmach Ministerstwa Finansów w Warszawie, który znajduje się w kwartale ulic Świętokrzyskiej, Czackiego, Traugutta i Krakowskiego Przedmieścia został zbudowany w latach 50-tych XX wieku. Architektura budynku łączy cechy modernizmu z kanonami stylu socrealizmu przy jednoczesnym zastosowaniu założeń pałacowych doby renesansu i baroku. W budowie wykorzystano te same materiały, m.in. blado różowo szary piaskowiec typu suchedniowskiego, pochodzącego prawdopodobnie z okolic miejscowości Baranów Wola, lokalnego złoża Baranowska Górka oraz tynki szlachetne typu “Terazzo”.

Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych, fasady budynków wymagały natychmiastowej interwencji renowacyjno-budowlanej. Na powierzchni detali architektonicznych i w poszczególnych partiach ścian występowały uszkodzenia w postaci spękań, rozwarstwień i wykruszeń wymagające naprawy oraz usunięcia przyczyn ich powstawania. Stan zachowania, rodzaj i stopień zniszczeń oraz ich występowanie, wynikały z budowy technologicznej ścian zewnętrznych i użytych materiałów oraz ich naturalnych procesów starzenia jak i również następstw wandalizmu.

Dlatego też: oczyściliśmy, naprawiliśmy i zabezpieczyliśmy przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych elewację, gzymsy oraz cokoły przyścienne budynku. Wymieniliśmy mocowania obróbek blacharskich gzymsów i ścian attykowych oraz naprawiliśmy pokrycia ryzalitu. Dokonaliśmy również remontu schodów zewnętrznych przy budynku D2.

Po zakończonych pracach dokonaliśmy kompleksowego mycia stolarki okiennej i drzwiowej, które obejmowało nie tylko mycie szyb zespolonych ale i ościeży wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Dzięki naszym zabiegom obiekt ponownie stanowi wizytówkę Ministerstwa Finansów i Warszawy.

 

Wkładamy serce w kamień.

detal architektoniczny

Naprawiliśmy i usunęliśmy przyczynę powstania uszkodzeń poszczególnych partii ścian i detali architektonicznych.

elewacja

Oczyściliśmy, naprawiliśmy i zabezpieczyliśmy przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych elewację, gzymsy oraz cokoły przyścienne budynku.

schody

Dokonaliśmy remontu schodów zewnętrznych przy budynku D2.