Cmentarz Nowa Rossa w Wilnie

DATA REALIZACJI: 2019
LOKALIZACJA: LITWA

Cmentarz Nowa Rossa jest częścią zespołu cmentarnego Na Rossie w Wilnie liczącego blisko 250 lat, w skład którego również wchodzą Stara Rossa (1769/1801), Cmentarz Wojskowy (1920) oraz mauzoleum Matka i Serce Syna (1936), w którym spoczywa serce marszałka Józefa Piłsudskiego oraz prochy jego matki. Kwatery na Nowej Rossie należą do poległych w latach 1919-1920 w bratobójczej walce o Wilno żołnierzy polskich i litewskich oraz pięciu żołnierzy z Samoobrony Wileńskiej, którzy polegli w walkach ulicznych z Niemcami i bolszewikami na przełomie 1918 i 1919 r.

Nasze prace rewitalizacyjne objęły teren cmentarza „Nowa Rossa”, gdzie zdemontowaliśmy czterdzieści nagrobków, które były w bardzo złym stanie. 
W ich miejsce ponownie ustawiliśmy nowe nagrobki będące kopią oryginalnych nagrobków, pod względem materiału, jak i formy. Dogłębnej renowacji została poddana też kolumna, która znajduje się pomiędzy grobami polskich i litewskich żołnierzy, na której widnieje napis „Wilno swoim wybawcom”. Po jej oczyszczeniu usunęliśmy wszystkie luźne i odspojone elementy. Całość ubytków została następnie uzupełniona, a wszelkie ryzy i pęknięcia zaklejona. Po wykonaniu prac uzupełniających kolumna została ponownie pomalowana.

Wkładamy serce w kamień.
nagrobki

Nasze prace rewitalizacyjne objęły teren cmentarza „Nowa Rossa”, gdzie zdemontowaliśmy czterdzieści nagrobków, które były w bardzo złym stanie.

renowacja kolumny

Dogłębnej renowacji została poddana kolumna, która znajduje się pomiędzy grobami polskich i litewskich żołnierzy, na której widnieje napis „Wilno swoim wybawcom”.

teren w około

Zrewitalizowaliśmy również cały teren w około nagrobków wchodzący w teren cmentarza.