Cmentarz Orląt Lwowskich we Lwowie

DATA REALIZACJI: 1998—2000
LOKALIZACJA: UKRAINA

Cmentarz Obrońców Lwowa nazywany także Cmentarzem Orląt jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej wartościowych (pod względem architektury sakralnej i funeralnej) części cmentarza Łyczakowskiego. Powstał na początku lat dwudziestych ubiegłego wieku.  Pochowani to uczestnicy obrony Lwowa i Małopolski Wschodniej. Okres powojenny to czas zniszczeń i dewastacji nekropoli. Aby ocalał dla następnych pokoleń, konieczne były prace budowlano-konserwatorskie. Prace zawierały rekonstrukcje następujących obiektów: katakumb, balustrad oraz schodów.

Wykute przez naszą firmę zostały również rzeźby kamienne: lotnika Angielskiego, piechura Francuskiego oraz Matki Boskiej w kaplicy.

Wkładamy serce w kamień.
reNowacja

Nasze prace zawierały rekonstrukcje następujących obiektów: katakumb, balustrad oraz schodów.

rzeźba

Wykute zostały przez nas rzeźby kamienne: lotnika Angielskiego, piechura Francuskiego oraz Matki Boskiej w kaplicy.

Teren

Cmentarz Obrońców Lwowa jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej wartościowych części cmentarza Łyczakowskiego.