Kościół pw. NMP w Proszowicach

DATA REALIZACJI: 2009—2011 i 2013
LOKALIZACJA: POLSKA

Historia kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny sięga połowy XIII w., kiedy to powstała pierwsza parafia i drewniany kościół. Obecny kościół jest trzecią świątynią w tym miejscu. Burzliwe losy kościoła na przestrzeni wieków oraz brak stałych zabiegów konserwatorskich, doprowadziły do złego stanu technicznego obiektu. W wyniku rewitalizacji, remontu i zagospodarowania terenu otoczenia kościoła, zlikwidowane zostały skutki wieloletnich zaniedbań i zniszczeń.

Przebudowane i umocnione zostały jego mury oporowe i ogrodzenie. Osuwające się skarpy ustabilizowano za pomocą prac palowych (pale CFA). Wykonano rekonstrukcje ogrodzeń frontowych i ogrodzenia terenu przyległego. Kolejno odwodniono teren i zrealizowano kanalizacje deszczową oraz instalacje systemu zabezpieczeń.

Przeprowadzono również konieczne prace obejmujące: wycinanie drzew i nasadzenie zieleni, wykonanie nawierzchni otoczenia świątyni i terenu przyległego oraz oświetlenie terenu. Wszystkie te aktywności przyczyniły się do ulepszenia infrastruktury parafii.

Ostatnim zadaniem były działania informacyjne i promocyjne, które przysłużyły się do spopularyzowania tego osobliwego miejsca.

Wkładamy serce w kamień.