Plac im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej

DATA REALIZACJI: 2010—2011
LOKALIZACJA: POLSKA

Prace przy przebudowie placu im. L. Staffa podzielone były na kilka etapów.

Pierwszy etap polegał na rozebraniu i przeniesieniu w nowe miejsce pomnika L. Staffa. Następnie przystąpiono do prac budowlanych, które podzielono na trzy sektory: plac główny, plac spotkań wraz z skwerem oraz amfiteatr z kaskadą wodną. Wszystkie elementy wykonane zostały z granitu Strzegomskiego oraz granitu ze Skandynawii o nazwie Baltic Brown. Prace obejmowały także budowę muru oporowego, pomieszczeń technicznych i gospodarczych oraz wykonanie nawierzchni komunikacyjnej i schodów. 

Zrealizowano niezbędne instalacje sanitarne i elektryczne. Wykonano także oświetlenie całego terenu, które ma na celu podnieść estetykę placu oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom.

Dziś po zakończeniu modernizacji placu jest to miejsce spacerów i rekreacji, ale także miejsce wielu imprez kulturalnych.

Wkładamy serce w kamień.