Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino

DATA REALIZACJI: 2009, 2010, 2011 i 2012
LOKALIZACJA: WŁOCHY

“Leżą razem żołnierze polscy: rzymscy katolicy i grekokatolicy, protestanci, prawosławni, Żydzi i mahometanie. U szczytu góry czuwa nad nimi z rozpostartymi skrzydłami wykuty w trawertynie biały orzeł, godło i symbol państwa polskiego”.

– tak opisywał przed laty Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino gen. Władysław Anders. Spoczywa na nim 1072 poległych żołnierzy z II Korpusu Zbrojnego na Zachodzie, jest to miejsce szczególne dla Polski i jej historii.

Przez lata zaniedbań i braku odpowiedniej pielęgnacji nekropolie uległy znacznemu zniszczeniu. Konieczne były gruntowne prace budowlano-konserwatorskie które zostały wykonane w 3 etapach na przestrzeni 3 lat.

I ETAP:

Wykonanie prac na cmentarzu Monte Cassino przed uroczystością 65-tej rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Zakres prac:

– wykonanie kompleksowej renowacji i konserwacji płaskorzeźby i tarczy „orła”

– wykonanie renowacji i konserwacji płyt nagrobnych gen. Władysława Andersa, arcybiskupa Józefa Feliksa Gawliny, Generała Dywizji Bronisława Bolesława Ducha

– wykonanie renowacji i konserwacji krzyża na placu centralnym,

– oczyszczenia przez szlifowanie lub chemicznie wraz z zabezpieczeniami  palcu centralnego, murów oporowych wokół placu centralnego i schodów wejściowych,

– wykonanie dodatkowego odprowadzenia wody i udrożnienie  istniejącego odwodnienia plac centralny,

– uporządkowanie zieleni wzdłuż drogi dojścia do cmentarza oraz wokół płaskorzeźby orła,

– naprawa i konserwacja nakryw murów z wykonaniem spadków,

– naprawa i konserwacja krzyży indywidualnych.

II ETAP:

Remont i konserwacja murów oporowych na Cmentarzu Monte Cassino. Zakres prac:

– oczyszczenie kamiennych lic murów z zabrudzeń, nawarstwień i zniszczeń biologicznych,

– odbudowanie murów.

III ETAP:

Remont-konserwacja krzyża kamiennego wokół płaskorzeźby  orła. Prace konserwacyjno-restauratorskie. Zakres prac:

– oczyszczenie z zabrudzeń tarasów frontowych, schodów kwater i grobów, udrożnienie odpływu wód opadowych,

– rekonstrukcja opaski kamiennej wokół płaskorzeźby orła na Cmentarzu Wojennym w Monte Cassino (czyszczenie, spoinowanie, wzmacnianie),

– naprawa i czyszczenie wszystkich płyt nagrobnych i krzyży,  poprawa czytelności napisów.

Realizacja prac polegających na wykonaniu nowych nasadzeń zieleni w obrębie krzyża kamiennego na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino we Włoszech.

Wykonanie generalnego remontu, przywróciły należny blask i przekaz pozostawionego dla nas i następnych pokoleń o bohaterskiej walce poległych żołnierzy Rzeczypospolitej.

 

Wkładamy serce w kamień.

renowacja płaskorzeźby

Wykonaliśmy kompleksową renowację i konserwację płaskorzeźby i tarczy „orła”.

naprawa nakryw

Naprawiliśmy i odnowiliśmy krzyże nagrobków.

taras frontowy

Oczyściliśmy z zabrudzeń taras frontowy oraz schody kwater i grobów.