Archikolegiata Łęczycka w Tumie

DATA REALIZACJI: 1995—2008
LOKALIZACJA: POLSKA

Na podłęczyckich mokradłach, w Tumie wznosi się jeden z najlepszych przykładów architektury romańskiej w Polsce – archikolegiata NMP i św. Aleksego, która powstała w II połowie XI w.

Po latach zaniedbywania i licznej przebudowy, niezbędne były kompleksowe prace budowlane oraz rekonstrukcyjno-konserwatorskie. Obejmowały one rekonstrukcje detali architektonicznych z piaskowca, zabezpieczenie otworów biforiów i triforiów wieży południowej oraz uzupełnienie i pomalowanie stropów nad emporami. Konieczna była także wymiana posadzki w kruchcie i wykonanie konstrukcji odciążającej portal wejściowy wraz z niezbędnymi przemurowaniami oraz wzmocnienie konstrukcyjne murów z ciosów granitowych; jak również renowacja i wzmocnienie murów okalających wraz  z rekonstrukcją profili sztukatorskich bramy północnej. Nie zapomniano także o konserwacji stropu nad nawą główną z wykonaniem podwieszanego stropu kasetonowego. 

Przywrócono także do stanu pierwotnego kamienne ściany i sklepienie, które wymagały wielu żmudnych prac m.in. wzmocnienie murów, usuwanie spoin, czyszczenie powierzchni, fugowanie i hydrofobizacja ścian granitowych we wnętrzu kościoła. Ukształtowanie terenu wokół archikolegiaty stanowi nowa nawierzchnia z kostki granitowej i system odprowadzania wody odpadowej.

Wszystkie wykonane prace w Tumie, pozwalają sądzić że przywrócony do dawnego wyglądu i okazałości obiekt, będzie przez długie lata przypominał o wielowiekowej chrześcijańskiej historii Polski.

 

Wkładamy serce w kamień.

oczyszczenie i wzmocnienie

Wzmocniliśmy konstrukcje murów z ciosów granitowych i mury okalające oraz zrekonstruowaliśmy profile sztukatorskie bramy północnej.

sklepienie

Wykonaliśmy konserwację stropu nad nawą główną wraz z wykonaniem podwieszanego stropu kasetonowego.

biforia i triforia

Nasze rekonstrukcje detali architektonicznych obejmowały zabezpieczenie otworów biforiów i triforiów wieży południowej.