Polski Cmentarz Wojenny w Loreto

DATA REALIZACJI: 2012
LOKALIZACJA: WŁOCHY

Cmentarz Loreto jest jednym z czterech nekropoli, na którym spoczywają żołnierze i oficerowie z II Korpusu Polskiego na ziemiach włoskich. Aby dalej mógł nam przypominać o patriotyzmie i oddaniu polskich oddziałów podczas walk o wolność kraju, konieczne było przeprowadzenie prac konserwacyjno-restauratorskich na cmentarzu.

I ETAP:

Zakres prac obejmował:

– naprawa pęknięć murów cmentarnych, wykonanie kapinosów na nakrywkach murów cmentarnych,

– naprawa krzyży i nagrobków uszkodzonych po okresie zimowym,

– częściowa wymiana obramowań grobów,

– uporządkowanie terenu cmentarza po okresie zimowym z wyrównaniem

– wymiana kamiennych oznaczeń kwater,

– pokrycie dachu kaplicy,

– renowacja tynków kaplicy,

– naprawa słupków murowanych przy wejściu głównym,

– naprawa elementu centralnego z masztem,

– wykonanie tablicy informacyjnej przy wejściu od strony kaplicy,

– naprawa z częściową wymianą nakryw na murze przy wejściu głównym,

– przegląd i naprawa sieci  wodnej na terenie cmentarza,

– remont odwodnienia wzdłuż murów cmentarnych,

– wykonanie drenażu tarasowych murów oporowych,

II ETAP:

Zakres prac obejmował:

– naprawę ogrodzenia wzdłuż wejścia głównego cmentarza (elementy metalowe i kamienne),

– konserwację elementów rzeźbionych kaplicy i drzwi wejściowych, wraz z izolacją poziomą,

– naprawę murów zewnętrznych cmentarza,

– remont i konserwację schodów przy murach tarasowych,

– czyszczenie i konserwacje obrzeży grobów.

Wkładamy serce w kamień.

nagrobki

W zakres naszych prac wchodziła: naprawa krzyży i nagrobków uszkodzonych po okresie zimowym.

rzeźba

Odnowiliśmy elementy rzeźbione kaplicy i drzwi wejściowe, wraz z izolacją poziomą.

teren w około

Wyremontowaliśmy teren cmentarza po okresie zimowym oraz go wyrównaliśmy.