Polski Cmentarz Wojskowy na Rossie w Wilnie

DATA REALIZACJI: 2012
LOKALIZACJA: LITWA

Na najstarszym wileńskim cmentarzu na Rossie spoczywają w polskiej kwaterze wojskowej  żołnierze AK polegli w walkach o Wilno (w latach 1919–1920 i 1939 r.) oraz podczas operacji „Ostra Brama” (lipiec 1944 r.), a także głównie zasłużeni Polacy. Po II wojnie światowej, cmentarz stopniowo zaczął podupadać. Stale rosnący ruch samochodowy na drogach wokół nekropolii w ostatnich latach – pogłębił zniszczenia. Konieczne było podjecie prac konserwatorskich i modernizacji zagospodarowania kwatery wojskowej cmentarza.

Przy najważniejszym grobie „Matka i serca Syna”, w którym spoczywa Maria z Bilewiczów Piłsudska i serce jej syna Józefa Piłsudskiego, uzupełniono ubytki kamienia metodą taszlowania, w której zostało wstawionych 10 szt. fleków.

Przeprowadzono prace związane z gospodarką drzewostanu, roboty ziemne oraz montaż oświetlenia. Kolejno wykonano: kamienne schody główne, schody boczne, palisady, jak również nawierzchnie i ozdobne słupy. 

Niezbędne było także oczyszczenie przez piaskowanie 202 sztuk zrujnowanych nagrobków i kamiennych murów kwatery wraz z hydrofobizacją. Roboty obejmowały czyszczenie i zabezpieczenie:

– 202 sztuk nagrobków granitowych na całej kwaterze 919,1 m2
– murów kamiennych zewnętrznych kwatery 558,00 m2
– kaplicy w murze cmentarnym 9,60 m2.

Cmentarz odzyskał dawny urok i może pełnić dalej swoją funkcje w utrwalaniu pamięci o osobach, które w nim spoczywają.

 

Wkładamy serce w kamień.