Zamek królewski w Szydłowie

DATA REALIZACJI: 2018—2020
LOKALIZACJA: POLSKA

Zamek królewski w Szydłowie wzniesiony został przez Kazimierza Wielkiego w XIV w. i był kilkakrotnie przebudowywany. Stanowił integralną część obwarowań miejskich. Obecnie znajduje się w nim Muzeum Regionalne w Szydłowie. Ponieważ niektóre części obiektu wymagały wykonania przez nas całkiem nowych konstrukcji, prace były prowadzone stopniowo. Sala rycerska przeszła roboty ogólnobudowlane i konserwatorskie związane m.in. z uzupełnieniami murów i tynków, czy przyłączenia kanalizacji sanitarnej i wody. W szczególności skupiliśmy się na takich rzeczach jak konserwacja i odtworzenie pieców hypokaustycznych, zabezpieczenie i częściowe odtworzenie kamieniarek okiennych, drzwiowych i kominka. Uwzględniliśmy również stanowisko dla potrzeb pokazów i eksponowania wyrobów kowalskich. Wykonane przez nas kompleksowe prace w Skarbczyku również objęły te ogólnobudowlane i remontowe, z uwzględnieniem izolacji przeciwwilgociowych, instalacjami sanitarnymi i kanalizacyjnymi czy ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Wykonaliśmy i zamontowaliśmy elementy wyposażenia ekspozycji oraz części multimedialnej.

Budynek dawnej bramy zamkowej przy stosowaliśmy do celów turystycznych. Roboty przez nas przeprowadzone objęły wymianę posadzki, remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Wymieniliśmy całościowo instalacje elektryczne, niskoprądowe, wodociągowe i kanalizacyjne, dodatkowo wykonaliśmy przyłącze do hydrantu przeciwpożarowego i odwodnienia budynku.

Budynek gotyckiego kościoła p. w. Świętego ducha powstał w połowie XIV w. W 1368 ufundowany został przez Kazimierza Wielkiego klasztor franciszkanów, który został dostawiony do kościoła i zaadaptowany na tzw. Szpital – przytułek dla ubogich. Obiekt kilkakrotnie uległ zniszczeniom, sam budynek szpitala funkcjonował do 1944 r., kiedy to uległ zniszczeniu w wyniku działań wojennych. Obecnie całość funkcjonuje w stanie częściowo zabezpieczonej ruiny.

Przede wszystkim uporządkowaliśmy całość wraz z wykonaniem prac konstrukcyjnych. Część obiektu zadaszyliśmy oraz zabezpieczyliśmy otwory okienne i drzwiowe. Wykonaliśmy również konserwację kamiennych detali architektonicznych. Całość przystosowaliśmy do aktualnych potrzeb funkcji kulturalnych oraz turystycznych.

Synagoga w Szydłowie jest jedną z najstarszych w Polsce. Powstała najprawdopodobniej pod koniec XVI w. i stanowi przykład bożnicy obronnej. Na początku XVII w. przeszła pierwszą wielką przebudowę – dobudowano do zachodniej ściany drewnianą przybudówkę z babińcem. Obecnie funkcjonuje jako Gminny Dom Kultury.

Tak jak pozostałe obiekty, ten również wymagał przeprowadzenia przez nas robót ogólnobudowlanych i remontowych, wraz z przebudową zaplecza socjalno-biurowego. W pracach również uwzględniliśmy system zabezpieczenia i sygnalizacji przeciwpożarowej. Odtworzyliśmy detale stolarki okiennej i drzwiowej. W Sali modlitw wymieniliśmy całą posadzkę z drewnianej na kamienną oraz ujednoliciliśmy tą znajdującą się w Babińcu. Wykonaliśmy konserwację i uzupełnienie wszystkich zewnętrznych kamiennych detali architektonicznych, zaizolowaliśmy mury fundamentowe i piwniczne. Teren wokół Synagogi zagospodarowaliśmy z uwzględnieniem m.in. zieleni, chodników, elementów nowej infrastruktury, takiej jak ławki, ogrodzenia czy nowy plac zabaw tak by wpisywały się w historyczny charakter przestrzeni.

Zapraszamy do obejrzenia, jak wszystkie remontowane obiekty w Szydłowie prezentują się na nowo.

Wkładamy serce w kamień.