Pomnik 3. Dywizji Strzelców Karpackich na wzgórzu 593 na Monte Cassino

DATA REALIZACJI: 2018—2020
LOKALIZACJA: WŁOCHY

Pomnik 3. Dywizji Strzelców Karpackich na wzgórzu 593 na Monte Cassino to kolejny ważny obiekt dla Polski i polskiej historii. Upamiętnia 1115 żołnierzy poległych w kampanii włoskiej. Podobnie jak Cmentarz Wojenny na Monte Cassino, pomnik ten wymagał kompleksowych prac konserwatorsko-budowlanych.

Pomnik ma formę wysokiego obelisku, zbudowany jest z trawertynu i umieszczony na kamiennej platformie. Wymagał naprawy wszelkich uszkodzeń i ubytków w elementach kamiennych. Wszelkie elementy, które były luźne, takie jak nakrywy, stopnie czy podstopnie, zostały zdemontowane i ponownie zamontowane oraz zabezpieczone.
Tablice inskrypcyjne zawierające nazwiska 1115 poległych żołnierzy, znajdujące się na czołowej ścianie podstawy, zostały zdemontowane, wypolerowane, a liternictwo uczytelnione i ponownie zamontowane. Całość obelisku została umyta oraz zabezpieczona środkami grzybobójczymi i hydrofobowymi.

W założeniu architektonicznym ten pomnik miał tworzyć połączenie krajobrazowe z polskim cmentarzem, do miejsca prowadzą monumentalne schody, które kończą się platformą widokową na szczycie wzgórza. Projektantem i budowniczym był kpt. Tadeusz Zandfos.

Pomnik 3. Dywizji Strzelców Karpackich odzyskał należny blask i znów może przypominać kolejnym pokoleniom o bohaterstwie polskich żołnierzy.

Wkładamy serce w kamień.